I AM DICK TATORBANDFOTO

I am Dick Tator

Spotify  |  Facebook

Rock
Med len sammetsdist och malande stonerriff försöker Dick Tator spegla sin samtid. Allt som oftast utifrån sociala interaktioner hämtade ur verkligheten.

Lyriken baseras på verkliga personer och musiken baseras på sig själv.