SOLAR bred

S O L A R

SOUNDCLOUD

S   O   L   A   R
…är Malmöduon som kombinerar stora ljudmattor och hypnotiserande synthslingor med suggestiva trummor. Tillsammans skapar Magnus Borgkvist Johansson och Jonas Stojiljkovic Pedersen ett eget musikaliskt universum som låter lika delar 1978 som 2078.